एटीएम ठेव रोख

एटीएम ठेव रोख

Most of the malls on Phuket have ATM Deposit cash machines in any of them you can make to our bank account. After placing the order you receive data from our manager information for payment:


  • Order number and payment amount
  • Bank's name
  • Account number and beneficiary name

टीपः देयकानंतर कृपया पावतीची पुष्टी करण्यासाठी आपली पावती जतन करा

मागील लेख स्थानिक बँक हस्तांतरण
पुढील लेख फुकेत डिलिव्हरीच्या वेळी कुरिअरला एचजीएचसाठी पैसे भरणा

एक टिप्पणी द्या

दिसून येण्यापूर्वी टिप्पण्या मंजूर केल्या पाहिजेत

* जरूरी माहिती